Rozpalanie ognia w kominku tradycyjnym

Rozpalanie należy przygotować odpowiednią porcje suchego drewna do palenia, pamiętając ważna proporcję 1 kg drewna to ok. 3,5 kW, mając wkład o mocy nominalnej 14 kW, należy zatem załadować 4 kg drewna. Dodawanie większej ilości drewna nie spowoduje wzrostu mocy kominka, tylko stanie się nieefektywnym marnowaniem opału z dodatkowym zagrożeniem przegrzania komina.

Suche drewno

Drewno suche to takie, które było sezonowane minimum 2 lata. Do rozpałki możemy użyć drewna iglastego, zawarta w nim żywica przyspieszy uzyskanie wysokiej temp.. Nie należy jednak tego typu drewna stosować do ciągłego opalania domu. Najlepsze gatunki drewna do palenia to grab, buk, dąb.

Układanie drewna

Drewno układamy delikatnie aby nie uszkodzić okładziny paleniska. Szczapy opieramy o tylną ścianę paleniska lub robimy stos z drewna, wówczas spalanie odbywa się z góry na dół. Gdy mamy już ułożony opał należy otworzyć przepustnicę dopływu powietrza oraz szyber wylotu spalin w pozycji „max”.

Rozpalanie

Rozpalamy przy użyciu podpałki parafinowej lub z trocin. Nie wolno stosować płynnych rozpałek typu rozpuszczalniki, paliwo itp., gdyż ich opary mogą doprowadzić do wybuchu. Na etapie rozpalania możemy pozostawić lekko uchylone drzwi wkładu. Po rozpaleniu, zamykamy szczelnie drzwi wkładu, możemy również zmniejszyć przekrój wylotu spalin poprzez przepustnicę szybra oraz dolot powietrza.

Dolot powietrza

Pamiętając jednak, że im mniej tlenu dostaje się do paleniska, tym gorsze spalanie, a co za tym idzie pojawia się efekt brudnej szyby. Duszenie ognia wpływa tez niekorzystnie na komin, powodując jego oblepianie substancjami smolistymi. Paląc w kominku należy uważać na korpus wkładu oraz szybę - nagrzewają się do znacznych temperatur.

Dokładanie

Dokładać do kominka należy momencie gdy w palenisku pozostaje żar. Unikać dokładania gdy w kominku jest ogień, ponieważ duża ilość dymu zawsze ma lepsze ujście do pokoju niż do komina co skutkuje zadymieniem pomieszczenia oraz potrzeba częstszego malowania.

Szyber na „max”

Dokładając należy zawsze otwierać szyber na „max”, drzwi wkładu lekko rozszczelnić, a następnie powoli otworzyć. Dokładamy zdecydowanym ruchem reki, nie rzucając jednak szczap, gdyż prowadzi to do pęknięcia okładziny wkładu.

Konserwacja

Po zakończonym procesie palenia należy zamknąć dopływ powietrza do kominka, wyciągnąć popiół używając do tego niepalnych materiałów. Popiół jest bardzo dobrym nawozem do ogrodu, zawiera fosfor, wapń i inne mikroelementy, dzięki wysokiej alkaliczności odkwasza też glebę.

Czyszczenie

Szybę możemy myć w momencie gdy kominek wystygnie, spryskanie jej wodą gdy jest gorąca doprowadziłoby do rozhartowania i pęknięcia.

Bezpieczeństwo

W razie pożaru sadzy w kominie należy zamknąć dopływ powietrza do kominka i wezwać straż pożarna 998. Eksploatując kominek należy pamiętać o corocznych przeglądach kominiarskich, a także o przeglądach samego kominka.