Odpowiedni przewód kominowy dla kominka

Przewód kominowy ma za zadanie odprowadzić na zewnątrz pomieszczenia spaliny powstałe w wyniku spalania opału. Aby proces ten przebiegał bez zaburzeń, musi istnieć właściwy ciąg w kominie, który zapewnia odpowiedni przekrój komina oraz jego drożność.

Budowa przewodu kominowego

Rozgrzane spaliny unoszą się ku górze ruchem spiralnym, dlatego najlepszy przewód kominowy ma okrągły kształt. Do budowy przewodów kominowych należy używać materiałów ogniotrwałych typu cegła pełna, rury żarowe z blachy 0,8 mm czy kształtek ceramicznych.

Sześć najważniejszych prawd przy budowie komina z cegły

  • Przewód kominowy budowany na zewnątrz budynku musi być izolowany,
  • Przewodu kominowego nie wolno wiązać ze ścianami budynku,
  • W przewodzie nie może być zwężeń,
  • Po wymurowaniu kilku warstw należy komin wyszlimować od środka, w celu zlikwidowania wyciekającej zaprawy oraz wypełnienia braków w fugach,
  • Przewód kominowy musi być oddalony od palnych materiałów o minimum 30 cm, w przypadku komina nieotynkowanego,
  • Im wyższy przewód kominowy, tym lepszy ciąg.

Co jeśli mamy już komin i podłączne do niego urządzenie, a spalanie nie przebiega w zadawalający sposób?

Dobrze jest zawołać kominiarza, który sprawdzi drożność przewodu, jeśli to nie pomoże, należy sprawdzić, czy do komory spalania doprowadzana jest dostateczna ilość powietrza. Następnym punktem na naszej liście kontrolnej powinno być sprawdzenie kąta podłączenia urządzenia do komina rurami, należy unikać nachylenia przyłącza pod kątem mniejszym niż 90.

Generator ciągu

Jeżeli te zabiegi nie pomogą, należy przedłużyć komin lub, w przypadku kominów o zbyt dużym przekroju, założyć regulator ciągu. Innym sposobem rozwiązania problemu słabego ciągu jest montaż generatora ciągu kominowego z regulatorem obrotów usytuowanym w pobliżu kominka.

Wszelkie wymagania dotyczące przewodów kominowych zawarte SA w Polskiej Normie PN-89/B-10425.