Rozpalanie ognia w kominku akumulacyjnym

Należy przygotować odpowiednią porcje suchego drewna do palenia, pamiętając ważna proporcję 1 kg drewna to ok. 3,5 kW. Do mocy wkładu należy dodać masę wymienników ciepła, dodatkową ilość drewna wyliczamy wg zasady: na każde 50-80 kg ich łącznej masy 1 dodatkowy kilogram drewna. Czyli mając 500 kg masy akumulacyjnej dodajemy 10 kg drewna. Dodawanie większej ilości drewna nie spowoduje wzrostu mocy kominka, tylko stanie się nieefektywnym marnowaniem opału z dodatkowym zagrożeniem przegrzania instalacji.

Suche drewno

Drewno suche to takie, które było sezonowane minimum 2 lata. Do rozpałki możemy użyć drewna iglastego, zawarta w nim żywica przyspieszy uzyskanie wysokiej temperatury. Nie należy jednak tego typu drewna stosować do ciągłego opalania domu. Najlepsze gatunki drewna do palenia to grab, buk, dąb.

Układanie drewna

Drewno układamy delikatnie aby nie uszkodzić okładziny paleniska. Ze Szczap robimy stos spalanie odbywa się z góry na dół. Gdy mamy już ułożony opał należy otworzyć przepustnicę dopływu powietrza w pozycji MAX. Gdy instalacja wyposażona jest w krótka drogę spalania, należy w tej pozycji ustawić szyber.

Rozpalanie

Rozpalamy przy użyciu podpałki parafinowej lub z trocin. Nie wolno stosować płynnych rozpałek typu rozpuszczalniki, paliwo itp., gdyż ich opary mogą doprowadzić do wybuchu.

Ustawienie przepustnicy szybra

Po rozpaleniu ustawiamy przepustnice szybra w pozycji, która wydłuża drogę spalin przez układ kanałów. Paląc w kominku należy uważać na korpus wkładu oraz szybę- nagrzewają się do znacznych temperatur.

Dokładanie

Dokładanie w przypadku kominków z masa akumulacyją dokładać możemy tylko w przypadku gdy nominalą ilość drewna podzielimy przy rozpalaniu np. na 2 równe części. Zabrania się dokładania większej ilości opału w 1 cyklu grzewczym. Przeszacowanie ilości opału doprowadzi do popekania całej konstrukcji na skutek niemożliwości odebrania przez szamot zbyt wielkiej ilości energii. Unikać dokładania gdy w kominku jest ogień, ponieważ duża ilość dymu zawsze ma lepsze ujście do pokoju niż do komina co skutkuje zadymieniem pomieszczenia oraz potrzeba częstszego malowania. Dokładamy zdecydowanym ruchem reki, nie rzucając jednak szczap, gdyż prowadzi to do pęknięcia okładziny wkładu.

Konserwacja

Po zakończonym procesie palenia należy zamknąć dopływ powietrza do kominka, wyciągnąć popiół używając do tego niepalnych materiałów. Popiół jest bardzo dobrym nawozem do ogrodu, zawiera fosfor, wapń i inne mikroelementy, dzięki wysokiej alkaliczności odkwasza też glebę.

Czyszczenie

Szybę możemy myć w momencie gdy kominek wystygnie, spryskanie jej woda gdy jest gorąca doprowadziłoby do rozhartowania i pęknięcia.

Bezpieczeństwo

W razie pożaru sadzy w kominie należy zamknąć dopływ powietrza do kominka i wezwać straż pożarna 998. Eksploatując kominek należy pamiętać o corocznych przeglądach kominiarskich, a także o przeglądach samego kominka.