Pieco-kominki źródłem ogrzewania domu

Pieco-kominek inaczej nazywany ciepłym kominkiem ogrzewa nasz dom poprzez akumulację ciepła w swojej masie. Wystarczy w nim raz na 12 godzin napalić, aby cieszyć się ciepłem. Powstała wysoka temperatura w palenisku rzędu 900 C°, oddawana jest do szamotowej masy akumulacyjnej, dzięki czemu u wylotu spalin do komina temperatura obniża się do 150 C°. Różnica 750 C° pozostaje zakumulowana w domu.

Glina, mączka szamotowa i żeliwo

Wykonany jest z naturalnych materiałów szamotowych o dużych właściwościach akumulacyjnych ciepła. Zgromadzoną energie masie akumulacyjnej, która powstała podczas spalania drewna w palenisku oddaje do otoczenia poprzez promieniowanie podczerwone przez 8-12 h.

Dokładanie opału

Piece tego typu nie wymaga ciągłego pilnowania ognia. Brak konieczności dokładania opału w trakcie palenia skutkuje również mniejszym zadymieniem pomieszczenia co przekłada się rzadszą konieczność odmalowywania domu.

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone przenika przez przedmiot ogrzewając je podobnie jak słońce. Ciepło w mniejszym stopniu, niż w przypadku kominków tradycyjnych jest rozprowadzane przez konwekcję. Ten sposób ogrzewania domu jest od lat uznawany za najzdrowszy dla człowieka. Nie powoduje przypalania kurzu, nie przesusza zbytnio powietrza.

Wilgoć w pomieszczeniu

Brak wilgoci w pomieszczeniu rekompensowany jest poprzez odciąganie jej z przedmiotów znajdujących się w domu, co może skutkować wysychaniem a następnie kurczeniem się i pękaniem przedmiotów, na przykład mebli. Ludzie przebywający w zbyt suchym powietrzu źle się czują, dokucza im suchość w gardle i nosie gdyż delikatne błony śluzowe zbytnio wysychają. W otaczającym nas powietrzu zawarta jest pewna ilość pyłów, głównie cząstek organicznych, które można dostrzec patrząc pod światło.

Przypalony kurz

Organizm człowieka jest przystosowany do znoszenia kurzu, jednak gdy ten w wyniku kontaktu z silnie rozgrzana powierzchnią (powyżej 80 C°) wysycha i przypala się, co skutkuje zatruciem powietrza i wywołaniem różnych dolegliwości.